به وب سایت های ما خوش آمدید!

معاینه پزشکی خط تولید دستکش نیتریل

  • Medical examination Nitrile Glove Production Line

    معاینه پزشکی خط تولید دستکش نیتریل

    خط تولید دستکش نیتریل پزشکی غیر استریل همان خط تولید دستکش نیتریل معمولی است. تفاوت در این است که کیفیت مواد اولیه به درجه پزشکی نیاز دارد ، عمدتا به تقسیم می شود: سیستم اختلاط ، سیستم اصلی خط تولید ، سیستم انرژی ، تجهیزات کمکی ، تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات بسته بندی ، امکانات سبز ، تجهیزات پس از پردازش.